FEAD

Izjava o prisutpačnosti
Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.
Godišnje izvješće o provedbi za 2014. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2015. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2017. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2022. godinu
Popis operacija u okviru FEAD-a

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – FEAD”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu od rizika od siromaštva”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu od rizika od siromaštva (školska godina 2017.- 2018.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2018 – 2019)”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2019.– 2020.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2020.-2021.)”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2021.-2022.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2022.-2023.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći”

 

Evaluacijske aktivnosti OP FEAD u razdoblju 2014. – 2020.

1. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru OP FEAD za 2017. godinu – Završno izvješće

2. Europska komisija je provela evaluaciju tijekom provedbe programa (mid-term) za OP FEAD za period od 2014. do 2017. godine. Najvažniji zaključci provedene evaluacije dostupni su ovdje.

3. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Završno izvješće

 

Dokumentacija
 Ostalo

Javno nadmetanje

Karta projekata

 • Naziv korisnika
 • ZAGREB
 • Adresa korisnika
 • Županija
 • Dodijeljeni iznos
  iz sredstava financiranja Unije
 • Ukupan iznos
 • Vrsta materijalne deprivacije

Kontakti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Uprava za upravljanje operativnim programima
Europske unije

Koranska 2, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 647 2047
faks: + 385 1 647 2003
fead.info@mrms.hr

Uprava za programe i projekte

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
tel. +385 1 55 57 111
faks: +385 1 55 57 222
fead@mdomsp.hr

Izjava o pristupačnosti

Fond europske pomoći za najpotrebitije

12. ožujka 2014. godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojom se uspostavlja Fond europske pomoći za najpotrebitije – FEAD. Fond je uspostavljen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a u navedenom razdoblju Republika Hrvatska na raspolaganju ima sredstva u iznosu od 36,6 milijuna eura.

Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor…

saznaj više…

Fond europske pomoći za najpotrebitije

12. ožujka 2014. godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojom se uspostavlja Fond europske pomoći za najpotrebitije (Fond). Fond je uspostavljen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a u navedenom razdoblju Republika Hrvatska na raspolaganju ima sredstva u iznosu od 36,6 milijuna eura.

Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe. S obzirom da je Fond komplementaran Europskom socijalnom fondu (ESF), Republika Hrvatska je odlučila usmjeriti se na pružanje nefinancijske pomoći, dok će se aktivnosti socijalnog uključivanja financirati iz ESF-a.

Fond europske pomoći za najpotrebitije zamjenjuje dosadašnji Program raspodjele hrane najsiromašnijima, uspostavljen još 1987. godine u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a kroz koji su se distribuirali prehrambeni viškovi najsiromašnijima. S obzirom na rastuću stopu siromaštva u cijeloj Europskoj uniji, Fondu su dodijeljena veća financijska sredstva te je proširen na način da osim  raspodjele hrane sada uključuje i raspodjelu osnovne materijalne pomoći te financiranje aktivnosti socijalne uključenosti.

U procesu pripreme Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020  za Republiku Hrvatsku (Operativni program), sukladno načelu partnerstva i u svrhu osiguravanja učinkovitog odgovora na potrebe najugroženijih osoba, održane su uže i šire partnerske konzultacije sa predstavnicima drugih relevantnih ministarstava i Vladinih ureda, regionalnih i lokalnih vlasti, institucija socijalne skrbi, predstavnicima organizacija civilnog društva, vjerskih organizacija i međunarodnih organizacija te predstavnicima akademske zajednice, od kojih mnogi predstavljaju ključne dionike u području pružanja humanitarne pomoći.  Operativni program predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu Fonda, kojim će se osigurati hrana u obliku obroka ili paketa s hranom te higijenski proizvodi, školski pribor i školska sportska oprema  najpotrebitijim osobama. Europska komisija odobrila je Operativni program 18. prosinca 2014. godine.

Vlada Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2015. godine na 237. sjednici usvojila dvije Odluke važne za upravljanje i korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Odluku o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. te Odluku o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Sustav upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije prati sustav koji je uspostavljen za korištenje ESF-a, te Ministarstvo socijalne politike i mladih ima ulogu Posredničkog tijela, dok Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima ulogu Upravljačkog tijela.

Natječaji

Fond europske pomoći za najpotrebitije

12. ožujka 2014. godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojom se uspostavlja Fond europske pomoći za najpotrebitije – FEAD. Fond je uspostavljen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a u navedenom razdoblju Republika Hrvatska na raspolaganju ima sredstva u iznosu od 36,6 milijuna eura.

Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor…

saznaj više…

Fond europske pomoći za najpotrebitije

12. ožujka 2014. godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojom se uspostavlja Fond europske pomoći za najpotrebitije (Fond). Fond je uspostavljen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a u navedenom razdoblju Republika Hrvatska na raspolaganju ima sredstva u iznosu od 36,6 milijuna eura.

Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe. S obzirom da je Fond komplementaran Europskom socijalnom fondu (ESF), Republika Hrvatska je odlučila usmjeriti se na pružanje nefinancijske pomoći, dok će se aktivnosti socijalnog uključivanja financirati iz ESF-a.

Fond europske pomoći za najpotrebitije zamjenjuje dosadašnji Program raspodjele hrane najsiromašnijima, uspostavljen još 1987. godine u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a kroz koji su se distribuirali prehrambeni viškovi najsiromašnijima. S obzirom na rastuću stopu siromaštva u cijeloj Europskoj uniji, Fondu su dodijeljena veća financijska sredstva te je proširen na način da osim  raspodjele hrane sada uključuje i raspodjelu osnovne materijalne pomoći te financiranje aktivnosti socijalne uključenosti.

U procesu pripreme Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020  za Republiku Hrvatsku (Operativni program), sukladno načelu partnerstva i u svrhu osiguravanja učinkovitog odgovora na potrebe najugroženijih osoba, održane su uže i šire partnerske konzultacije sa predstavnicima drugih relevantnih ministarstava i Vladinih ureda, regionalnih i lokalnih vlasti, institucija socijalne skrbi, predstavnicima organizacija civilnog društva, vjerskih organizacija i međunarodnih organizacija te predstavnicima akademske zajednice, od kojih mnogi predstavljaju ključne dionike u području pružanja humanitarne pomoći.  Operativni program predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu Fonda, kojim će se osigurati hrana u obliku obroka ili paketa s hranom te higijenski proizvodi, školski pribor i školska sportska oprema  najpotrebitijim osobama. Europska komisija odobrila je Operativni program 18. prosinca 2014. godine.

Vlada Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2015. godine na 237. sjednici usvojila dvije Odluke važne za upravljanje i korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Odluku o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. te Odluku o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Sustav upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije prati sustav koji je uspostavljen za korištenje ESF-a, te Ministarstvo socijalne politike i mladih ima ulogu Posredničkog tijela, dok Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima ulogu Upravljačkog tijela.

Natječaji

FEAD

Dokumenti

Izjava o prisutpačnosti
Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.
Godišnje izvješće o provedbi za 2014. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2015. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2017. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi za 2022. godinu
Popis operacija u okviru FEAD-a

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – FEAD”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu od rizika od siromaštva”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu od rizika od siromaštva (školska godina 2017.- 2018.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2018 – 2019)”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2019.– 2020.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2020.-2021.)”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2021.-2022.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV”

Operacija “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2022.-2023.)”

Operacija “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći”

 

Evaluacijske aktivnosti OP FEAD u razdoblju 2014. – 2020.

1. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru OP FEAD za 2017. godinu – Završno izvješće

2. Europska komisija je provela evaluaciju tijekom provedbe programa (mid-term) za OP FEAD za period od 2014. do 2017. godine. Najvažniji zaključci provedene evaluacije dostupni su ovdje.

3. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Završno izvješće

 

Dokumentacija
 Ostalo

Javno nadmetanje

Karta projekata

 • Naziv korisnika
 • ZAGREB
 • Adresa korisnika
 • Županija
 • Dodijeljeni iznos
  iz sredstava financiranja Unije
 • Ukupan iznos
 • Vrsta materijalne deprivacije

Kontakti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Uprava za upravljanje operativnim programima
Europske unije

Koranska 2, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 647 2047
faks: + 385 1 647 2003
fead.info@mrms.hr

Uprava za programe i projekte

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
tel. +385 1 55 57 111
faks: +385 1 55 57 222
fead@mdomsp.hr

Izjava o pristupačnosti