eu-logo

6. set pitanja i odgovora u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)”

Objavljeno 20.09.2019.

Dana 19. rujna 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dokument „Pitanja i odgovori br. 6” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici za strukturne fondove:

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/