eu-logo

7. set pitanja i odgovora u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)”

Objavljeno 23.10.2019.

Dana 23. listopada 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dokument „Pitanja i odgovori br. 7” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici za strukturne fondove: 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/