eu-logo

5. set pitanja i odgovora u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)”

Objavljeno 05.09.2019.

Dana 5. rujna 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 5” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici za strukturne fondove: 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/