eu-logo

2. Pitanja i odgovori u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018./2019.“

Objavljeno 31.07.2018.

Dana 30. srpnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 2” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici za strukturne fondove:

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.”