eu-logo

3. Pitanja i odgovori u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018./2019.“

Objavljeno 13.08.2018.

Pitanja i odgovori u okviru Poziva  „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018./2019.“

 

Dana 13. kolovoza 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 3” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici za strukturne fondove:

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/