eu-logo

FEAD – Objava poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći “

Objavljeno 17.03.2023.

Dana 17. ožujka 2023. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći “, ukupne vrijednosti 2.655.000,00 eura (20.004.097,50 kn) koji će se sufinancirati u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Ovaj poziv usmjeren je ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći – osnovne materijalne pomoći te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju.

Ciljane skupine Poziva  su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje osnovne materijalne pomoći.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 66.000,00 eura (497.277,00 kn), a najviši 266.000,00 eura (2.004.177,00 kn).

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnoj stranici za strukturne fondove: www.strukturnifondovi.hr