eu-logo

1. Odluka o financiranju za poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)”

Objavljeno 28.11.2019.

1. Odluka o financiranju