eu-logo

Otvoren poziv - Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 07. studenoga 2017. godine objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći- faza II“, koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.
Planirani Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama, i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.
Planirani Poziv dodana je vrijednost već postojećim nacionalnim programima, povećavajući opseg i broj primatelja pomoći u hrani i/ili osnovnoj materijalnoj pomoći.
Ukupni iznos koji će biti raspoloživ kroz ovaj Poziv iznosit 49.000.000,00 kn, od čega će dio biti namijenjen partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je putem linka:

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II

Obustava poziva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 27. prosinca 2017. obavještava sve potencijalne prijavitelje kako se OBUSTAVLJA otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći-faza II“ u sklopu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Temeljem Smjernica za Fond europske pomoći za najpotrebitije Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. (ver.3.0) trajni poziv obustavlja se na određeno vrijeme u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 150% ukupno raspoloživog iznosa. Kako dosadašnji broj zaprimljenih prijava značajno premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Poziv se obustavlja počevši od 22. prosinca 2017 u 24:00 do kraja dana 31.03.2017. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje da prate daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Fonda europske pomoći za najpotrebitije www.fead.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezana uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

Produljenje obustave Poziva – Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II

Dana 30. ožujka 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 01. lipnja 2018.
Produljenje obustave objavljuje se uslijed činjenice kako do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele još nije u potpunosti okončan. Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge, donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broju projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.
Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.
Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.