eu-logo

Pitanja i odgovori br. 2” u okviru poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)

Objavljeno 27.10.2020.

Dana 26. listopada 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je u okviru Poziva dokument „Pitanja i odgovori br. 2”, koji je dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama za Europske strukturne i investicijske fondove:

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2020-2021/