eu-logo

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)”

Objavljeno 07.08.2019.

Dana 7. kolovoza 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je prezentaciju predstavljenu na informativnoj radionici održanoj u petak 2. kolovoza 2019. godine.

 

Prezentacija je dostupna za preuzimanje na relevantnoj mrežnoj stranici za strukturne fondove:

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastvaskolska-godina-2019-2020/