eu-logo

Područje: socijalna uključenost - OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.)

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.)

Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije
Operativni program: Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.
Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Područje: socijalna uključenost
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave
Sažetak: Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 HRK . Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija (JLPS odnosno osnovnih škola u svojstvu obaveznih partnera). Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u regijama do 125% indeksa razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013).

Natječajna dokumentacija dostupna je slijedom poveznice:

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)