eu-logo

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu sufinanciranih iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Objavljeno 29.03.2019.

Dana 29. ožujka 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Isti je dostupan na sljedećoj poveznici: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2019-godinu-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-za-hranu-i-ili-osnovnu-materijalnu-pomoc-2014-2020/10830