eu-logo

2. Odluka o financiranju – „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022.-2023.)“

Objavljeno 19.07.2022.

Dana 18. srpnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., donijelo je drugu Odluku o financiranju 16 projekata ukupne vrijednosti 12.781.022,05 kn u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022.-2023.)“ koji se sufinancira sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Odluka je dostupna za preuzimanje na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2022-2023/