eu-logo

2. Odluka o financiranju- „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)“

Objavljeno 07.02.2020.

2. Odluka o financiranju